Algemene voorwaarden voor kickboxstore.nl

  1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Kickboxstore.nl (“wij”, “ons”, “onze”) en de gebruiker (“u”, “uw”) met betrekking tot het gebruik van onze website, diensten, producten en alle gerelateerde activiteiten.

1.2. Door gebruik te maken van onze website en/of het plaatsen van een bestelling, erkent en aanvaardt u deze algemene voorwaarden.

2. Bestellingen

2.1. Door een bestelling te plaatsen via onze website, gaat u een bindende overeenkomst aan om het bestelde product of de gevraagde dienst te kopen.

2.2. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en onze bevestiging.

2.3. We behouden het recht om een bestelling te weigeren of te annuleren, bijvoorbeeld in het geval van een technische fout, prijsfout of andere onjuiste informatie met betrekking tot het product of de dienst.

3. Prijzen en Betaling

3.1. Alle prijzen vermeld op onze website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2. Betalingen dienen te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op onze website.

3.3. We behouden het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die reeds zijn geplaatst en bevestigd.

4. Levering

4.1. De levering van producten zal plaatsvinden op het door u opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen.

4.2. We streven ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren, maar leveringstermijnen zijn slechts een schatting en niet bindend.

4.3. Het risico van verlies of beschadiging van producten gaat over op u op het moment van levering.

5. Intellectuele Eigendomsrechten

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website, inhoud, logo’s, merken en andere materialen blijven ons eigendom of van onze licentiegevers.

5.2. Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming materiaal van onze website te kopiëren, verspreiden, reproduceren, wijzigen of enig ander gebruik te maken van onze intellectuele eigendomsrechten.

6. Aansprakelijkheid

6.1. We streven ernaar om accurate en actuele informatie op onze website te verstrekken. Echter, wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies in de verstrekte informatie.

6.2. We zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website, producten of diensten.

7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, technische storingen of andere onvoorziene omstandigheden die buiten onze controle liggen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van onze verplichtingen.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1. Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen die hieruit voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing.

8.2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

9. Contactgegevens

Steentilstraat 40, 9711 GP Groningen, Netherlands

KvK: 77124812 BTW: NL003152992B10